Zavod za javno zdravlje Pirot, Kej bb

Finansijski izveštaj o dnevnim uplatama i isplatama

Račun:

840-106661-51

 

840-106667-33

 

1.

Stanje prethodnog dana 02.002.2016.

4.481.953.17

2.

Priliv od RZZO-a

0.00

3.

Priliv od budžeta

0.00

4.

Ostali prilivi

45.950.00

5.

Odlivi po osnovu izmirenja obaveza

1.717.209.50

6.

Ostali odlivi

0.00

7.

Stanje sredstava na dan 03.02.2016.

2.810.693.67

 

Stranica ažurirana: 04.02.2016.10.00