STRUČNI ISPITI

(Informacija objavljena 17.04.2019.)

Obaveštavamo sve zdravstvene radnike srednje stručne spreme da se u Zavodu za javno zdravlje Pirot u buduće neće polagati stručni ispit, već u Ministarstvu zdravlja RS u skladu sa zakonom o zdravstenoj zaštiti (Službeni Glasnik RS br.25/19) (odnosi se na sve Zavode i Institute)

Sve informacije o polaganju stručnih ispita možete dobiti na broj telefona 011/2132-470, kod referenta za stručne ispite u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.