Razvojni put i pravna sledbenost

Počeci Zavoda vezuju se za 1936 god. kada je podignuta zgrada Doma narodnog zdravlja, u okviru kojeg je formirano bakteriološko- epidemiološko odeljenje.Nakon drugog svetskog rata 1949 god. bakteriološko- epidemiološko odeljenje se konstituiše u nov organizacioni oblik kao Sanitarno- epidemiološka stanica pod upravom Ministarstva narodnog zdravlja Narodne Republike Srbije. Sanitarno epdemiološka stanica je 1952 god. dobila naziv Higijenski zavod...

više

Identifikacija i oblast aktivnosti

Zavod za javno zdravlje Pirot sa p.o. je zdravstvena ustanova za obavljanje preventivne (ostale) zdravstvene zaštite...

više

Ovlašćenja i sertifikati

Na osnovu zakonskih propisa ZZJZ Pirot ima ovlašćenja, ispunjava uslove i određen je da vrši ispitivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Rešenjem Ministarstva zdravlja ...

više

Važniji zakonski propisi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju...

više

Finansije zavoda

Finansiranje Zavoda za javno zdravlje Pirot je trojako...

više

 

Sertifikat Zavoda