Centar za analizu, planiranje, informatiku, biostatistiku i promociju zdravlja

Prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje stanovništva, uzroke pojava i širenja zaraznih i drugih bolesti socijalno-medicinskog značaja, uticaje ekoloških faktora na zdravlje, kao i organizaciju, rad i razvoj zdravstvene službe putem redovnog prikupljanja podataka i ciljanih istraživanja...

više

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Poslovi: sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje zaraznih i parazitarnih bolesti; sprovodjenje epidemiološkog ispitivanja i epidemiološkog nadzora kod odredjenih zaraznih bolesti...

više

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Obaveza je svih službi centra za higijenu i humanu ekologiju da postignu i održavaju visok standard kvaliteta u svim aspektima procesa ispitivanja...

više

Centar za mikrobiologiju

Uzimanje, prijem i obrada biološkog materijala;Vrši se izolacija i identifikacija bakterija i gljiva briseva i piokultura, uz upotrebu savremenih metoda biohemijskim i serološkim testovima, uz obavezno ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove...

više

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Zastupanje Zavoda, pisanje i sastav svih vrsta podnesaka, naplata potraživanja, normativna delatnost, radni odnosi, stručna obrada materijala za sednice organa Zavoda, prijem i ekspedicija pošte, arhiviranje i čuvanje predmeta, kadrovski poslovi...

više

Organizaciona šema

Pogledajte dijagram organizacione šeme Zavoda...

više

Sertifikat Zavoda