Finansiranje Zavoda

Finansiranje Zavoda za javno zdravlje Pirot je trojako:

1. Po ugovoru sa RZZO Beograd filijala Pirot za usluge mikrobiologije, socijalne medicine, epidemiologije i vakcine.

2. Po ugovoru sa Ministarstvom zdravlja – Beograd za programe od opšteg interesa

3. Iz sopstvenih prihoda za sve usluge koje pruža van sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i sredstava koja dobija od Ministarstva zdravlja.