Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik centra:
dr Tatjana Vidanović, specijalista higijene

Predstavnik rukovodstva za kvalitet:
dipl.inž. zaštite životne sredine Miroslav Mijalković

Poslovi:

•  praćenje, proučavanje i analiziranje stanja i kvaliteta životne sredine i uticaja ekoloških faktora na zdravlje ljudi;

•  praćenje i proučavanje zdravstvenih problema i rizika po zdravlje stanovništva;

•  vrše se primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;

•  praćenje, istraživanje i proučavanje uticaja ekoloških faktora na zdravlje stanovništva Okruga, kao i higijenskih uslova pod kojim stanovništvo živi i radi i predlaganje i sprovođenje mera za unapređenje zdravlja;

•  praćenje zdravstvene bezbednosti vode za piće, sprovođenje nadzora i predlaganje mera za sanaciju objekata vodosnabdevanja;

•  vrši se ispitivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe iz proizvodnje, prometa i uvoza u skladu sa Zakonom i odgovarajućim planovima i programima, odnosno na zahtev inspekcijskih organa, proizvođača i korisnika;

•  vrši se kontrola kvaliteta vina, rakije i drugih alkoholnih pića, u skladu sa zakonom;

•  vrši se higijensko-ekološki nadzor nad objektima za proizvodnju i promet predmeta opšte upotrebe;

•  vrši se unapređenje higijensko-ekoloških uslova u objektima za boravak dece i omladine i kolektivne ishrane;

•  vrši se kontrola ispitivanja sastava i kvaliteta površinskih i otpadnih voda;

•  vrši se nadzor nad dispozicijom otpadnih materija i predlaganje mera za sanaciju;

•  vrši se ispitivanje kvaliteta vazduha, ambijenta, kao i praćenje uticaja na zdravlje populacije;

•  vrši se merenje nivoa buke i sprovođenje mera za zaštitu od buke u komunalnoj i radnoj sredini u skladu sa zakonom;

•  učestvovanje u planiranju, koordinaciji i kontroli sprovođenja higijenskih mera u vanrednim situacijama, uslovima rata i masovnih epidemija zaraznih bolesti;

•  vrši se koordinativna i stručno-metodološka delatnost u oblasti higijene i zaštite čovekove sredine;

•  vrše se hemijske i toksikološko-biohemijske analize uzoraka vode za piće, površinskih i otpadnih voda, životnih namirnica, aditiva, predmeta opšte upotrebe i vazduha u skladu sa zakonom i datim ovlašćenjima nadležnih organa;

•  vrše se mikrobiološke analize u cilju kontrole štetnih bioloških agenasa u vodi, životnim namirnicama, predmetima opšte upotrebe i vazduha;

•  na osnovu rezultata ispitivanja i obrade istih, vrši se procena zdravstvene bezbednosti vode, namirnica i vazduha, pocena uticaja na zdravlje populacije sa zakonskim propisima i preporukama SZO;

•  vrši se kontrola biološke kontaminacije radnih i drugih površina, posuđa i pribora, ruku i radne odeće osoblja koje radi sa životnim namirnicama;

•  vrši se kontrola sterilnosti materijala i ispravnosti sterilizacije u objektima u kojima se pruža zdravstvena zaštita;

•  učestvovanje u obrazovanju i stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i saradnika, kao i sprovođenju kurseva za sticanje neophodnog znanja o higijeni životnih namirnica i ličnoj higijeni lica koja rade sa životnim namirnicama u skladu sa zakonom;

•  praćenje i proučavanje ishrane stanovništva, oboljenja i stanja koja su posledica nepravilne ishrane;

•  vrši se ispitivanje energetske vrednosti obroka i predlaganje mera za pravilan energetski unos;

•  predlaganje odgovarajućih i drugih mera zaštite kroz oblike zdravstveno-vaspitnog rada u savetovalištu i kampanjama;

•  saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama i nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

Radi obezbeđenja srodnih poslova i efikasnog izvršavanja zadataka iz delokruga rada Centra za higijenu i humanu ekologiju, unutar tog Centra organizovane su sledeće organizacione jedinice:

Odeljenje za higijenu i humanu ekologiju

Laboratorija za humanu ekologiju sa Odsekom za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju i Odsekom za sanitarnu mikrobiologiju

Šef Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju:
dr Miloš Jovanović, specijalista higijene

Broj zaposlenih u Odeljenju za higijenu i humanu ekologiju: 8.

Kvalifikaciona struktura:
lekar specijalista: 2,
zdravstveni radnik sa VŠS: 2,
zdravstveni radnik sa SSS: 2,
dipl. inž. zaštite životne sredine: 1.

Spisak važnije opreme:

aparati za uzimanje uzoraka vazduha,
termometri,
hlorkomparator,
uzorkivač za dubinsko uzorkovanje vode...

 

dr Tatjana Vidanović

Uzorkovanje vode za piće iz mreže gradskog vodovoda na česmi u parku

Uzorkovanje vode za piće iz rezervoara gradskog vodovoda zvanog "Provalija"

Uzorkovanje vazduha za kontrolu kvaliteta vazduha iz imisije

Aparat za kontrolu kvaliteta vazduha iz imisije

Aparat za dubinsko uzorkovanje vode

Rad u savetovalištu za dijetetiku