Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Poslovi centra:

•  evidentiranje, obrada i analiza prijavljenih slučajeva oboljenja od zaraznih i drugih bolesti koje imaju veći socijalno-medicinski značaj;

•  kontinuirano praćenje kretanja i pojave zaraznih bolesti uz periodično izveštavanje sa procenom epidemiološke situacije;

•  preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica na zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama;

•  otrkrivanje i evidencija kliconoštva i nadzor nad kliconošama do obeskličenja;

•  zaštita od importovanih zaraznih bolesti, sprovođenjem epidemiološkog nadzora nad povratnicima iz zemalja gde su registrovane karantinske i tropske zarazne i parazitarske bolesti;

•  preduzimanje ili sprovođenje preventivnih mera, rad na ranom otkrivanju faktora rizika, rana dijagnostika i kontrola efikasnosti sprovedenih mera, zaraznih bolesti kao i bolesti koje se prate kroz rad savetovališta;

•  sprovođenje zdravstveno-vaspitnih aktivnosti korišćenjem svih metoda i sredstava zdravstveno-vaspitnog rada u lokalnoj zajednici;

•  uspostavljanje sveobuhvatnog sanitarno-higijenskog i epidemiološlog nadzora na teritoriji Opštine;

•  sprovođenje Programa imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, seroprofilakse i vakcinoprofilakse po epidemiološkim indikacijama;

•  pružanje stručno-metodološke pomoći i koordinacija obaveznih imunizacija u zdravstvenim ustanovama u Okrugu;

•  obavljanje kontrole izvođenja imunizacije neposredno, uvidom na terenu;

•  uspostavljanje i kontrola monitoringa hladnog lanca, čuvanja i transporta vakcina od proizvođača do krajnjeg korisnika;

•  centralizovana nabavka i distribucija svih vakcina za Okrug;

•  aktivan epidemiološki nadzor u cilju sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija;

•  pregled lica pod zdravstvenim nadzorom (sanitarni pregledi);

•  organizovanje, prikupljanje, unos, čuvanje, analiza i interpretacija podataka o obolelima od nezaraznih bolesti;

•  vrše se potrebna istraživanja u cilju otkrivanja faktora rizika koji utiču na pojavu nezaraznih bolesti;

•  vođenje populacionog registra za rak;

•  vođenje populacionog registra za šećernu bolest;

•  vođenje populacionog registra za akutni koronarni sindrom;

•  planiranje, koordiniranje i kontrolisanje sprovođenja epidemioloških mera u vanrednim situacijama, uslovima rata i masovnih epidemija;

•  sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi suzbijanja zaraznih bolesti (po epidemiološkim indikacijama) i na zahtev korisnika;

•  primenjivanje DDD u svim drugim uslovima koji su indikovani, a u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, materijalnih dobara i dr.;

•  praćenje i primenjuvanje inovacija u oblasti DDD;

•  učestvovanje u obrazovanju i stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i saradnika;

•  saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama i nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

Broj zaposlenih: 6.

Kvalifikaciona struktura:
lekar specijalista: 2,
lekar na specijalizaciji: 1,
zdravstveni radnik sa VŠS: 2,
zdravstveni radnik sa SSS: 2.

Radovi:
Incidencija i mortalitet od malignih oboljenja u pirotskom okrugu, dr Radmila Zec

 

Priprema tehničara za DDD poslove